...

...

...

...

...

12345

مديريت پروژه

هرآنچه که در دنياي مديريت پروژه(و البته برنامه ريزي و کنترل پروژه) و حوزه هاي دانش آن مدنظر داريد را در اين بخش جستجو نمائيد. سعي من بر اين است که مطالب اين بخش را بروز و بر اساس آخرين آموخته ها و تجارب برتر دانش مديريت پروژه ارائه نمايم و از شما دوستان و همکاران نيز ياري مي طلبم.

 

 

 - داراي مديريت مديريت پروژه حرفه اي (PMP) از موسسه PMI امريكا

 - كارشناس مهندسي صنايع از دانشگاه يزد

 - مشاور حوزه هاي سرمايه گذاري و مديريت پروژه در شركت هاي نفت و گاز و پتروشيمي، نيروگاهي، معادن و خودروسازي

 - مشاور شركت هاي عضو انجمن مشاورين سرمايه گذاري و نظارتي نظام بانكي

 - تدوين گر طرح هاي تجاري پروژه هاي سرمايه گذاري و زير بنايي مختلف

 - مدرس دوره هاي مديريت پروژه، امكان سنجي و مديريت سرمايه گذاري

 - مولف كتب و مقالات در حوزه هاي تدوين طرح تجاري( كتابهاي نرم افزار COMFAR، تدوين طرح تجاري در اكسل، كنترل هزينه و قراردادهاي پروژه هاي EPC در اكسل و طراحي سامانه DCC در اكسس)